Учим по европейски


Образованието, макар и плахо, напуска тесните класни стаи и се насочва към необозримото виртуално пространство. Един от проектите, реализиран във виртуална класна стая, е на тема ”Градовете от различни географски области” и по него работи 4в с класен ръководител Мая Декова.

За родния Плевен и за градовете от областта са изработени табла с фотоси, както и презентация. Те са дело на Йоанна Иванова, Василена Нинова, Иван Дечев, Теодора Петева и Валерия Руменова. За нашата столица се подготвя Виктория Николаева. За Велико Търново и за Пловдив изработват презентация Вилян Иванов и Божидар Блажев. Учениците се трудят със старание и желание, а тяхната ръководителка отчита, че по този начин с лекота се усвоява учебният материал, който по тази дисциплина съвсем не е лесен.
За Черно море, за обитателите му, за градовете по крайбрежието му, за труда на хората в тази географска област работи друг ученически екип – от 4г с класен ръководител Сашка Данговска. Екатерина Ядкова, Нана Ганчева, Магдалена Симеонова и Доброслав Илиев се заемат с издирвателска и проучвателна работа и самостоятелно разпределят работата си в екипа. Съществува споразумение между паралелките от четвърти клас проектите да се представят и пред по-широка аудитория.
По мнението на класните ръководители децата се справят много отговорно и ентусиазирано, когато влизат в ролята на учители на своите съученици, научават, че виртуалното пространство е не само за игри и забавления, а и за изследователска работа, за размяна на проекти и идеи. Всичко това е предизвикателство за тях, а виртуалните класни стаи – сериозна алтернатива на традиционното обучение.

Back to top button