Училище сред природата

Всеки годишен сезон е уникален по своему. Провокирани от неповторимите багри на есента, класните ръководители на 3в, 3г, 3д, 3е (Коцева, Лишкова, Георгиева, Тодорова),  заедно с учениците решиха да отидат на разходка до античната крепост „Сторгозия“ в парк „Кайлъка“, да се порадват на красотата, която ни дава есента, да съберат природни материали – листа, клонки, шишарки, жълъди… Третокласниците на 13 ноември, 2018 година направиха едно истинско есенно развлечение – разходка в парка сред красивата природа. Направиха се чудесни фотографии, снимани на крепостта, около алеите на парка и водните басейни в околността.

Цветната есен радваше поглед и сърце и канеше малките пътешественици от СУ „Иван Вазов“ да се докоснат и до историята на нашия град. Разходката до античната крепост „Сторгозия“, в парка „Кайлъка“ разказва на учениците как възниква и се оформя като селище град Плевен, именно от това място. С голям интерес те разглеждаха крепостните стени и каменните колони, запознаха се с информацията, поместена на информационните табели и така добиха представа за миналото.

Прочетете и нейната история!

„Според исторически данни, античното селище води началото си от пътна станция в Римската империя. В града бил настанен гарнизон, а по-добрите условия за стопанска дейност постепенно привлекли заселници от околните селища. Около III век, нападенията на варварски племена, принудили римските власти да вземат мерки за защита на населението чрез издигането на отбранителни съоръжения. Така, в началото на IV век била изградена мощна крепостна стена от ломен камък и спойка от бял хоросан, широка 2,20 м. Археологическите находки от Сторгозия – керамика, оръжия, монети – свидетелстват, че това укрепено селище е просъществувало до края на VI век.“ Крепостта „Сторгозия“ събуди любопитството на третокласниците и голяма част от тях споделиха, че за първи път я виждат. 

Освен с предстоящите теми от учебното съдържание по „Човекът и обществото“, есенната разходка имаше за цел учениците да усъвършенстват чрез игри „Tехника на придвижване сред природата“, „Ориентиране сред природата“ и не на последно място разбира се закаляването и закалителните процедури, поместени в учебното съдържание по „Физическо възпитание и спорт“.

Най-весело стана накрая, когато третокласниците сред есенния килим започнаха толерантни игри между тях. Имаше весело приповдигнато настроение. И чрез игрите децата се учеха на интелигентно общуване, което съществуваше през цялото време. Даже и слънцето най-после реши да се усмихне на учениците, заразено от радостния им детски смях.

Училище сред природата – хубав и незабравим урок за учениците от 3в, 3г, 3д, 3е клас!

Тагове
Back to top button
Close
Close