Учениците от първи „б“ клас отбелязаха световния ден за възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия

В изпълнение на решенията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата /ДОККПБДП/ и със съдействието на МОН тази година отново се проведоха редица мероприятия,свързани с възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшестия. Дейностите по темата са на базата на резолюция на Общото събрание на Организацията на обединение нации от 2005 година, която определя за паметна дата всяка трета неделя на месец ноември.

Учениците от първи б клас на СОУ „ Иван Вазов“ , заедно със своите родители и класния си ръководител се отзоваха с голямо желание и се подготвиха старателно за инициативата.
Със съдействието на г-жа Зорница Декова, майка на Максим Рубиса, бяха подготвени флайъри с призив към водачите на моторни превозни средства с текст „Аз съм на седем години. Уча в СОУ „Иван Вазов“. Бъди внимателен шофьор! И аз искам да порасна като теб!“ и изображение на знака СТОП. Всяко дете, макар едва от два месеца ученик, написа името си собственоръчно.
И така на 15.11.2015 година класът се събра в училище, като всяко дете бе облечено с предпазна жилетка в светлоотразителен цвят. Всички заедно потеглиха към тролейбусна спирка, като внимаваха и си припомняха правилата за пресичане на регулирано кръстовище. Всички се движеха в стройна редица и само по правилните места за пешеходци. По пътя си обясняваха на всички възрастни с каква мисия са се заели. Когато пристигна тролейбусът, се настаниха, като влизаха отново по регламентираните правила. Пристигнаха до крайната цел – паркингът пред голям химермаркет в града. Там с помощта на класната си ръководителка и семейство Деница и Християн Христови, родители на малкия Християн, спираха водачите на входа и изхода на паркинга, обясняваха защо са го сторили и връчваха флайърите. Всички шофьори изслушваха с внимание децата и обещаваха да са още по-внимателни на пътя, за да няма невинни жертви от катастрофи.
Когато изпълниха мисията си, децата се върнаха в училище и не спираха да коментират какво добро дело са извършили.
Така завърши един незабравим ден за малките първокласници, които и днес да ви срещнат, ще ви обяснят и призоват „Бъдете внимателни, шофьори!”

 

Back to top button