Ученици драматизират басни от Езоп


2 630 години от рождението на древногръцкия мъдрец Езоп ще отбележат учениците от VІ „а” и VІ „б”  класове на СОУ „Иван Вазов”. Възпитаниците на Циклама Иванова,

преподавателка по български език и литература, ще демонстрират умения по езоповски да разкриват болезнени истини по безопасен начин, като използват мултимедийна презентация, драматизации на отделни басни и лично творчество. Инициативата ще се състои днес от 15:00 часа РБ „ Христо Смирненски”. 

 

Езоп е полулегендарна личност. Почитан е още в античността като създател на баснята. Според някои е роден в областта Фригия, Мала Азия, а според други – в град Месемврия, Тракия. Бил е роб на остров Самос.
Според легендата е грозен и гърбав роб, но много умен, съобразителен и находчив. Благодарение на ума и дълбоката прозорливост, с които е надарен, получава свободата си.
Една от най-известните легенди разказва, че по време на поредното угощение господарят на Езоп твърде самонадеяно заявява, че ще изпие морето. В противен случай доброволно ще се раздели с цялото си богатство.
Мъдростта на утрото убеждава гордия патриций в невъзможността да изпълни обещаното от самия него. Обзет от дълбоко съжаление и тревога, той извиква Езоп. Робът разбира, че голяма беда е надвиснала над господаря му. Обещава, че и този път ще спаси човешкото му достойнство и чест. Двамата се отправят към морския бряг, където шумна тълпа очаква да види как глупавият надменен господар „ще изпие” морето.
Езоп обяснява на събраното множество, че морето веднага може да бъде „изпито” от неговия господар, но тъй като не желае да нарушава условията на облога, би трябвало да се отделят водите на реките и езерата от тези на морето. Господарят му е дал обещание „да изпие” само и единствено морето. Никой не успява да отдели водата на реките и езерата, вливащи се в морето. Имотът и богатствата остават запазени, а господарската чест – спасена. За награда Езоп получава свободата си.
Във всички разкази, чийто герой е Езоп, той винаги е по-умен от своя господар и по-мъдър от най-мъдрите. Затова и делфийските жреци от храма на бог Аполон не прощават мъдростта на роба. Легендата разказва, че е хвърлен в морето от една скала, обвинен от делфийските жреци в користолюбие: открадната е златна чаша от храма и престъпното деяние е приписано на Езоп.
Езоп изобразява мисълта си иносказателно, алегорично. Оттук и този особен начин за изразяване на мисли получава наименованието „езоповски”.
Той идва от старата гръцка литература, преминава в римската и византийската, за да достигне през Възраждането до наши дни. Много са талантливите ученици на старогръцкия мъдрец. Сред тях са Лафонтен и Стоян Михайловски. От Езоп до нашето съвремие баснята е могъщо художествено средство за разобличаване и осмиване на недъзи и пороци както в обществен, така и в личностен план.
Кратка е баснята, но мъдра е поуката в нея.

Източник: PlevenLIVE

Back to top button