Участвахме в публичен дебат

Участвахме в публичен дебат

Дискутирахме възможностите за гражданско участие при управлението на избори

На 18 март ученици от нашето училище взехме участие в международната конференция на тема „Прозрачност на управлението при избори и други възможности за гражданско участие“. Това събитие е част от нов проект, финансиран от Европейската комисия, с название „Участие на гражданите в Европа – европейски избори и оформяне на бъдещето – ИЗБОР“.

Проектът се реализира от сдружение „Учебна работилница Европа“  и има подкрепата на  Община Плевен. Основната цел е в участващите страни да бъдат обсъдени процесите на вземане на решения на различни нива – общинско, национално и европейско.

Събитието беше проведено в ХГ „Илия Бешков“, където си дадоха среща участниците в клуба по дебати „Дебати – Плевен“, чийто председател е  дванадесетокласничката  от нашето училище Жанин Ал-Шаргаби, както и педагози, обществени дейци, граждани и много ученици. Участниците в обсъждането на  въпроси, свързани с  основната тема на конференцията, бяха освен Жанин, Лора Спасова, Лъчезар Димитров и Любомир Бачев.

Основен лектор  беше д-р Паулина Кирова – секретар на Община Плевен. В презентацията си „Участие на гражданите в управлението” бяха разгледани структурата, функциите и задачите на Общината.

Като винаги, ние бяхме най-активни, както се случи и в уъркшопа с участието на Васко Кръпката, който беше проведен на 26 февруари в регионалната библиотека.

Виктория Хлебарова 9в

управлението

Още новини