Творчество и красота

През учебната 2012/2013 година в часовете по изобразително изкуство учениците под ръководството на преподавателите си Росица Симова и КлаудияЧеракчиева усвояваха знания и умения за приложна дейност – работа с глина, природни и отпадъчни материали. Декоративно-приложното изкуство е свързано с бита на човека и оформлението на средата, в която живее, работи, учи, почива, спортува или се весели.

Проектите за декоративно пано служат за украса и спомагат за естетическото оформление на архитектурно-пространствената среда. Пресъздават се човешки образи, животни, птици, цветя и др.

В 5-ти клас учениците работят с пластичен материал – глина, като изработват керамично пано, което после оцветяват.

В 7-ми клас учениците правят проекти за мозаечно пано – изпълняват го чрез подреждане едно до друго на различни по цвят камъчета, стъкла, миди и т. н.

Българското народно и декоративно приложно изкуство е предпочитана тема за учениците в 6-ти клас. С много въображение те изработиха кукли, като използваха различни подръчни материали – картон, дървени лъжици, бутилки, прежда, плат, кожа, цветни хартии, мъниста, пайети и мн. др. После облякоха куклите с народни носии и пресъздадоха богатството от багри, достигнало до нас от миналото.

Моделирането в 7-ми клас на човешка фигура в движение, в кръгло и релеф, помага на учениците да усъвършенстват знанията за пропорции в човешкото тяло и да предадат различията при възрастен и дете.

Част от колекцията може да бъде видяна във фоайето на първия етаж.

tvorchestvo2
Back to top button