Родолюбиви четвъртокласници

Ако надникнем във виртуалната класна стая на учениците от 4в клас, ще разберем веднага колко инициативни са те.

Заедно решиха да проведат учебен час, посветен на Васил Иванов Кунчев – Левски. Изработиха постери, презентации, нарисуваха образа му – като истински. За тях той е безсмъртна личност, титан на българската революционна мисъл, пример за саможертва и човещина. В техните представи Левски е винаги на кон, на крак, преоблечен и променен външно, за да бъде, макар и за кратко, в безопасност. Някои от художниците в класа го нарисуваха с огромна, лъчезарна усмивка на лицето, а други – със светъл поглед и сериозно изражение. Трети откриха любимите му песни, които е пял и в студ, и мраз. Предпочитал е народните. Ето една от тях.

Отдавна ли си, момне ле, 
калугерица?
Не съм отдавна, байно ле,
нито отскоро.
Три години сторих, байно ле,
четвъртата карам.
За кого носиш, момне ле,
тез черни очи?
Нося ги, байно ле,
за в черната земя.
Черната земя, момне ле,
сполай не казва,
сполай не казва, момне ле,
и бог да прости.
Я ги дай мене, момне ле,
сполай да ти кажа,
сполай да ти кажа, момне ле,
и бог да прости.

Върху постера на едно от децата се четат думите на Апостола: „Ние сме във времето и времето е в нас”. Децата определиха тази мисъл валидна и днес за нас – българите, вече влезли в ЕС. Децата разсъждаваха

и върху думите му: ”Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя – губя само себе си” и „От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи”. Учениците достигнаха до идеята, че като страна членка на ЕС ние трябва да докажем, че по нищо не отстъпваме на другите европейски народи – със знания и култура, със своите личности, оставили трайна следа в историята.
„Дела трябват, а не думи” и затова четвъртокласниците решиха, че на дело ще изучават славното ни минало, че ще научат повече за живота на Левски, че ще потърсят художествена литература, презентации за Апостола. Включиха се много ученици – Иван Дочев, Стефан Иванов, Камелия Стоянова, Василена Нинова, Венера Димитрова. Своите табла те изложиха в класната стая и на втория етаж в коридора, за да видят нещо повече за Левски и техните съученици от другите четвърти класове. С портрета на Дякона, който е нарисувала Йоанна Иванова, се гордее целият клас. Харесват го нейната класна ръководителка Мая Декова и много учители. Сякаш Левски наблюдава децата от портрета, защото той е в сърцата им – като пример, като дело, като мисъл.
Левски им казва да следват мечтите и желанията си – „Всичко се състои в нашите задружни сили!”. Пожелаваме на учениците от 4в клас много здраве и успехи, да не се предават и в предстоящите битки за овладяване на крепостта наука!

Back to top button