Резултати от УВП за учебната 2015/2016 година

Среден успех-учебна година

Статистика по години-учебна година

Статистика по класове-учебна година

Статистика-учебна година

Back to top button