Приятелството продължава

В началото на учебната година се зароди приятелство между учениците от първи и трети „Б“ клас. Тогава те проведоха заедно час по физическо възпитание и спорт и много се забавляваха.

Обещанието приятелството да продължи се осъществи в началото на месец март. Тогава децата споделиха урок по темите, свързани с животните, които се изучават в часовете по роден край и човекът и природата. Заниманието протече под надслов „ В света на животните и техните семейства“.

Първокласниците разказаха за домашните животни – къде живеят, кой и как се грижи за тях, защо ги отглеждаме, какво получаваме от тях. Третокласниците пък споделиха какво знаят за дивите животни, тяхната среда и начин на живот.

Оказа се, че учениците от двата класа се затрудниха при назоваването на малките на животните – малкото на кравата е ярето, а на овцата – козлето.

За да няма повече колебание, г-жа Нейкова и г-жа Ницова предложиха играта „Намери ме !“. Най-напред първокласниците откриха под своите работни маси картинки на малки животни, а третокласниците – изображения на родителите на тези животни. „ Родителите“ потърсиха своите „деца“, образуваха семейство, а след това намериха местообитанията си – ферма или гора.

Накрая с голямо удоволствие съвместно оцветиха и подредиха в домовете им изображенията и наименованията на животните.

Учениците от трети клас изненадаха своите малки приятели с ръчно изработени от тях кончета от конци.

В края на споделения урок всички ученици бяха наградени с млечни шоколадчета, на които бяха прикрепени изображенията на крава и малкото й , за да знаят, че кравата не е лилава и малкото й се нарича теленце.

Учениците се разделиха с поредното обещание за следващи съвместни и интересни занимания.

Back to top button