Приятели на природата

Училището е място, в което първокласниците се запознават с науката, но и място, което ги прави по-добри, по-състрадателни и по-отговорни .

Учениците от 1-Д клас съчетаха наученото в часовете в училище с любовта към природата и нейните обитатели. В учебните часове по Родинознание учениците си припомниха промените, които настъпват в природата, кои птици остават тук и не отлитат на юг. По темата за сезона „Зима“ отново със загриженост отбелязаха, че птичките много трудно намират храна през студения сезон. Всеки от тях сподели какви пернати е наблюдавал през зимата и научи за още много други видове птици, на които можем да помогнем да оцелеят през трудния сезон. В час по Технологии и предприемачество в първи клас се изработва хранилка за птици, но учениците не се ограничиха само с предложения модел, а всяко дете по свой начин предложи да направи място, на което птичките да намират храна. С грижа за оставащите в града птици, децата решиха да направят хранилки и да ги закачат на подходящи места.

С помощ от родителите тази идея се осъществи. Атрактивните хранилки за пернатите, които остават у нас през зимата, децата направиха от пластмасови бутилки, шишарки, картонени опаковки и други подходящи материали. Част от хранилките-бутилки пълни със слънчогледови семена първокласниците поставиха в парк Кайлъка, а други в дворовете на домовете си или други подходящи за целта места. Така те искат да помогнат на тези видове птици, като врабчетата, гугутка, синигер, които живеят сред нас и през студената зима.

Децата от първи „Д“ клас подариха зрънце любов на птичките!

 

Back to top button