Приобщаване на родителите

Приобщаване на родителите
Емилия Славова
Родителите са първите и постоянни учители на детето. Те играят съществена роля, за да подпомогнат децата си да учат. Семейното учене е мощен инструмент за достигане на някои от най-уязвимите групи в нашето общество.

То има потенциала да подсили ролята на семейството и да промени нагласите към образованието, помагайки да се изградят силни местни общности и да се разшири участието в ученето.
„Excellence in Schools”, p. 53 DfEE (сега Department for Education and Skills, DfES) 

 

 

pdf-icon Приобщаване на родителите
Back to top button