Прием в първи клас

Прием в първи клас – учебна 2021-2022 година в СУ „Иван Вазов“ – Плевен

1.1. Първи клас-обява
1.2.1. Община Плевен-правила за прием в първи клас
1.2.2. Прилежащи райони на училищата в Плевен
1.3. Първи клас-среща с родителите
1.4. Първи клас-заявление за класиране
1.5. Първи клас-заявление за записване
Back to top button