Предстои Световна седмица по предприемачеството

Над 100 мероприятия в цялата страна са предвидени за периода от 12 до 18 ноември, по повод Световната седмица по предприемачество. Основен инициатор за провеждането й е организацията „Джуниър Ачийвмънт“ – България. Учителите и учениците от Плевен и региона също ще се включат в инициативата.

По този повод, на 2 ноември 2012 година, преподавателите по програмите за предприемачество се събраха в СОУ „Пейо Яворов“ на работна среща, в която участие взеха Елисавета Сергеева, старши експерт по начално образование към РИО на МОМН в Плевен, Евелина Ницова и Милена Борисова като обучители, Мая Декова, Сашка Данговска, Пепа Николова и Надя Тодорова като преподаватели от СОУ „Иван Вазов“.

Участниците в срещата координираха предстоящите инициативи, обсъдиха откритите уроци, които ще популяризират дейностите по предприемачество в начален етап на образованието като иновативни и ефективни. В СОУ „Иван Вазов“ ще бъдат изнесени два открити урока пред учители от други учебни заведения по програмите „Нашето семейство“ и „Нашата общност“ от Евелина Ницова и Милена Борисова.

В същото време г-жа Ницова получи специална покана за участие в кръгла маса в София във връзка с обсъждането на новия учебен предмет „Технологии и предприемачество“ за начален и прогимназиален етап. В кръглата маса ще участват експерти, учители, неправителствени организации и министърът на образованието, Сергей Игнатов. Те ще обсъдят въвеждането на този учебен предмет като изключително необходим за съвременното образование. Инициативата се провежда по Проект „Подобряване на качеството на общото образование . За по-качествено образование“.

Учителите от СОУ „Иван Вазов“ са първите, които въведоха програмите в начален курс преди 3 години и работата им е оценена на високо ниво.

Източник: DarikNews

Back to top button