Посрещаме европейски партньори от проект по програма „Коменски”

През периода 18 – 22 ноември нашето училище ще е домакин на международна група от педагози и ученици по проекта „Повече дървета? Да, моля!”. Това е поредната, пета визита, на участниците в проекта.
В проектните дейности са включени партниращи училища от България, Полша, Чехия, Турция, Румъния, Испания, Хърватия, Естония, Португалия. Ще гостуват 36 чуждестранни приятели. Посрещането на гостите е по стар български обичай с хляб и сол. Художествените изпълнения на певческа и танцова група от  децата в начален етап ще заплени гостите. Те са подготвени от учителите по музика и хореография Кося Евтимова и Надя Тодорова. На работните сесии всяка държава ще презентира присъствието на дървото в коледните и новогодишни празници. Вазовските малки ученици по атрактивен начин ще представят значението на дърветата на тези празници. В един от компютърните кабинети ще се поканят  румънските и български ученици да рисуват есенни дървета на Paint. Децата от Подготвителната група към училището ще покажат на чуждестранните педагози и ученици своите умения да творят.

10 от гостите ни са ученици от гр. Меджидия, Румъния. Те ще бъдат посрещнати в домовете на ученици от 3 и 4 клас. Изключително важен аргумент за участие в подобни проекти е възможността ученици и учители да практикуват английски език в реални ситуации, което обогатява личния им опит.
Заедно с европейските  си партньори вазовски учители и ученици ще  участват в екоинициатива. Те ще подарят дръвчета на парк „Кайлъка”, като ги засадят на определената от Областната управа зелена площ. Учениците от 1-4 клас ще имат  задачата да поддържат това кътче в парка. Ще се грижат за дръвчетата на  партньорските държави още няколко години.
По време на гостуването ще се разгледат забележителностите на нашия град,  нашата столица и ще  се покажат част от прелестите на нашата страна. Чуждестранните партньори ще се докоснат до българските народни занаяти и изкуства. Делегацията с учители и ученици от чужбина ще се срещне с известния български историк Божидар Димитров в Националния исторически музей.
Гостите ще опитат вкусните традиционни български ястия, ще изпълнят свой национален танц. Ще се включат в забавни игри, свързани с присъствието на дървото.
Това са малка част от запланувани дейности, зад които се крие много труд на учители и ученици от нашето училище за посрещане на екипите от училищата- партньори.
Нека си пожелаем едно успешно домакинство!

vizita bg2

Back to top button