Посещаваме държавата координатор от проект по програма „Коменски”

През периода 22 октомври – 26 октомври 2012 год. гр. Люблин, Полша, ще бъде домакин на своите партньори по програма „Коменски” на тема „Повече дървета? Да, моля!”. Проектът включва 24 мобилности – посещения и споделяне на дейности, свързани с екологичната тема. Той започна от септември 2012 година и ще продължи до септември 2014 година, с партньори от България, Румъния, Турция, Хърватия, Естония, Португалия, Чехия, Испания, Полша. СОУ „Иван Вазов” – гр. Плевен е българският партньор. В него са включени ученици от началния етап на обучение и техните учители.

Как ученици и учители се подготвиха за първата визита  в Полша? – Беше направена уеб страница на проекта, comeniusbg.com,  към сайта на училището. Малките ученици бяха най-ентусиазирани и се запознаха със страните и техните символи в часа на класа. Изготвиха се информационни табла и постери за държавите и градовете партньори от проекта. Включиха се основно учениците от трети и четвърти клас и част от второкласниците, под ръководството на своите класни ръководители. Изработиха се презентация и брошури в английски и български вариант, с които трябваше да представим България, Плевен и нашето училище. Обяви се конкурс за лого на проекта. В него се включиха 143 ученици. Най-добрите рисунки бяха изпратени в Полша за конкурса. Ученици и учители имаха малка подкрепа и от родителите. Всички продукти през месец септември и октомври, които са направени от ученици и учители, ще бъдат обявени на  интернет страницата на проекта. Има още дейности, които ще се направят до края на месец октомври. Отговорниците по дейностите си свършват качествено и в срок работата. Дейностите на тема „Дърветата около нас” са свързани с плана на проекта „Повече дървета? Да, моля!”.
Учителите, които ще представят нашето училище, нашия град и България  в полското Основно училище №21 в гр. Люблин, са преподавателите по английски език  Цецка Василева, ръководител на проекта, и Росица Георгиева. Те ще покажат на партньорските държави прелестите на България и на Плевен, както и лицето на нашето модерно училище, най-голямото в областта. Ще представят и нашата родина с песента „Пътнико свиден”, която ще изпълняват на два гласа, на фона  на видеоматериал.   Българските учители ще я разучават с учителите от партньорските държави. В Полша няма да присъстват ученици от държавите, тъй като указанието на Националната агенция е ученическите мобилности да са на по-близки дестинации, защото са от по-малка възрастова група.
С особено голямо вълнение учители и ученици очакват предстоящата първа визита в Полша, където  ще се обсъди стартирането на проекта, ще се проведат работни семинари за поставените задачи, ще се гласува логото на проекта. В конкурса участват, определени от жури, наши художествени творби. Ще се радваме много, ако дете от нашето училище го спечели. Ще има церемония по посрещането, официална среща с директора, екипа на проект „Коменски” и учениците от полското училище, ще има ученическо художествено представление – хор и инструментален ансамбъл, посещение на Ботаническа градина в Люблин, парк и дворцов комплекс „Козловка”. Ще се посети кметството, ще има мемориална размяна на подаръци. Ще се разгледа и столицата Варшава. Нека пожелаем успешно представяне на нашите учители!
Повече информация за нашите партньори, за нашите дейности и резултати може да видите на сайта comeniusbg.com!

comenius2 comenius3
Back to top button