Помогни ми да се справя сам!

Всеки родител често се лута в дебрите на възпитанието и се колебае дали всичко, което прави за детето си, е възможно най-правилното.

Точна рецепта за отглеждането на всяко дете едва ли съществува.

Все по-често се срещат детски градини, частни училища, детски къщи и центрове на името на доктор М. Монтесори. Това е предизвикателство да се обърнем към децата и да се вслушаме в това което те ни казват със своята детска логика и действия. Да забравим грубите наставления и се превърнем в помощници на децата по-успешно да разкрият своя потенциал в една среда, в която детето може и иска да прояви своите индивидуални способности, да се развива и обучава в собствен ритъм, като се зачита уникалността на всяко едно дете. Главният урок на Мария Монтесори е, че детето е уникално и неповторимо, то е надарено от природата с безгранични възможности и жажда за знания, а задачата на любящите и мъдри родители е да уважават правото на детето да бъде самото себе си, ежедневно и ежечасно, да го направляват по пътя на познанието, пълен с радостни открития и озарения.  

Основната идея на метода на Мария Монтесори е в стимулирането на детето към саморазвитие.

Важни принципи на метода на Монтесори са:

– детето трябва да е активен участник в собственото си образование;

– децата съвсем естествено сами разрешават проблемите си;

– децата учат чрез активно взаимодействие със собствената си среда;

– възможностите да изследват и взаимодействат са ключови фактори в развитието на децата;

– детското развитие следва универсален модел на развитие, но с индивидуални разлики във времето;

Препоръки на Мария Монтесори при работа с деца:

1. Не закачайте детето, ако то само не се обърне към вас.

2. Не говорете лошо за детето, нито пред него, нито зад гърба му.

3. Концентрирайте се върху доброто развитие на детето, в резултат на което лошите му черти ще избледнеят.

4. Бъдете готови да отговорите на детето винаги когато ви пита.

6. Уважавайте детето, макар и да е направило грешка.

7. Уважавайте детето, което си почива или наблюдава работата на другите, или размишлява

8. Помогнете на тези деца, които си търсят занимание, но не могат да си харесат.

9. Показвайте и обяснявайте на децата, които са се отказали от някаква дейност. Помагайте им да усвоят материала. Правете го сдържано, спокойно и с любов.

10. Винаги в общуването си с деца, използвайте добри маниери. Предлагайте му най-доброто от себе си и от средата, в която се намирате.

Коя е Мария Монтесори?

Д-р Мария Монтесори (1870-1952г), доктор по медицина, учен, психолог, антрополог, оригинален и брилянтен педагог, хуманист и философ.

Тя е първата жена в Италия, приета в Университет въобще и завършва Медицина в Университета в Рим с отличие.

По време на работата й в психиатричната клиника в Рим, тя забелязва, че децата, които са затворени там, не са психично болни, а имат по-скоро проблем поради това, че са затворени наред с психично болни възрастни и не се обръща внимание на техните интелектуални потребности. След като урежда децата да бъдат преместени от клиниката, Монтесори се занимава две години с тяхното обучение, чрез методи и материали, взаимствани от други учени, както и разработва собствени. В резултат, децата, които до скоро са били апатични и неконтактни към околния свят, стават жизнерадостни, дружелюбни и жадни за знания. Те дори успяват да се справят еднакво добре с „нормалните“ деца на изпита за първи клас. Тогава М. Монтесори си задава въпроса: Какво би направила подобна методика за обикновените деца?

Първоначално и самата Монтесори не предполагала какво ще стане с развитието на децата, те били оставени да избират материали според нуждите си, дадена им била свобода и знание как да бъдат независими и да се грижат за себе си. Децата се преобразили, те станали любезни, ученолюбиви, чисти и подредени, без никой да им нарежда каквото и да било. Монтесори започва да разсъждава, за да си обясни причината за това.

„Блъскахме си главата над това дълго време. Едва след повтарящи се експерименти, стигнахме до извода, че със сигурност децата са дарени с възможността да „попиват“ култура. Ако това е вярно, после се замислихме, ако културата може да се придобива без усилие, нека осигурим на децата и други елементи на култура. И тогава видяхме как „попиват“ много повече от четене и писане: ботаника, зоология, математика, география, и всичко с еднаква лекота, спонтанно и без да се уморяват.

И така ние открихме, че образованието не е нещо, което прави учителя, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.“

17 принципа, които според италианския психиатър и световноизвестен педиатър Мария Монтесори биха били от полза на родителите при по-лесното възпитание и ефективно обучение на малчуганите. Методът на възпитание, който създава Монтесори, е базиран главно на личните усещания на детето, а в Западна Европа цели училища работят успешно по нейната система

Прочетете и преценете сами дали биха ви били полезни!

1. Ако пред детето демонстрирате враждебност, то става агресивно.

2. Ако сте честни с детето, то се научава на справедливост.

3. Обучавайте децата с помощта на предметите, които ги заобикалят.

4. Ако едно дете често е критикувано, то се научава да съди.

5. Ако детето често получава похвали, то се научава да оценява.

6. Ако едно дете често е осмивано, то винаги ще се срамува от себе си.

7. Ако детето живее с чувство на сигурност, то се научава да има доверие.

8. Ако едно дете често е обвинявано, то постоянно се чувства виновно.

9. Ако детето често е одобрявано, то се научава на самоуважение.

10. Ако често бъдете снизходителни към детето, то се научава да бъде търпеливо.

11. Ако детето често е весело, то развива увереност в себе си.

12. Ако детето живее в атмосфера на приятелство и взаимна необходимост, то се научава да намира любов в света.

13. Не говорете лошо за детето в негово или без негово присъствие.

14. Концентрирайте се върху доброто развитие в детето и в мислите ви няма да има място за лошото.

15. Бъдете активни в подготовката на средата му. Бъдете внимателни и постоянни в грижите за него. Покажете местоположението на всички предмети и развийте правилните начини за работа с тях.

16. Бъдете готови да отговорите на призивите на детето, когато то се нуждае от вас и винаги се вслушвайте в думите му.

17. Относно лечението на детето винаги правете най-доброто, на което сте способни.

Източник: lifebites

Back to top button