Пътят към обучение чрез проучване

На 26 ноември 2012 г. в СОУ „Иван Вазов” – гр. Плевен се състоя квалификационен семинар с учителите по природни науки, математика и информатика на тема „Пътят към обучение чрез проучване” – „The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, като част от европейски проект по седма рамкова програма FP7 за 2011-2013 години. Лектори бяха проф. Драгомир Марчев и доц. Наталия Тончева от ШУ „Константин Преславски”.

На семинара присъстваха и старши експертите от РИО на МОМН – Плевен Катя Трифонова и Руси Русев. Обсъден бе нов подход в обучението по природни науки, който се базира на връзката между училищата и научните музеи, училищата и научно-изследователските центрове и професионалното развитие на учителите.

seminar1

seminar1 seminar1
Back to top button