Първа екскурзия в първи клас

На 29.05.2018 г. внушителната група на първокласниците потегли на своята първа екскурзия. Вълнението беше голямо за 134 ученици, а също и за техните класни ръководители и преподаватели Стелка Кръстева, Маргарита Нейкова, Силвия Георгиева, Вили Атанасова, Елка Станчева, Олег Маринов, Димитрина Кондова, Миглена Николова и Магдалена Димитрова.

По пътя учениците наблюдаваха промените в природата през пролетта, трудовата дейност на стопаните в полето, разликата между равнинен и планински релеф. В далечината успяха да зърнат заснеженото било на Стара планина.

Първата ни спирка бе в с.Черни Осъм. Посетихме Природонаучния музей, в който се намира постоянната изложба на препарирани животни, обитаващи Стара планина. В атракционната зала видяхме експонираните едри бозайници, чухме записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк.  В следващата зала разгледахме колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици, както и представените видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Най-интересна се оказа последната зала, в която открихме семейство сърни, благородни елени, елен-лопатар, мечки, глигани, вълци, диви котки и други, разположени в големи витрини, отразяващи средата, в която живеят бозайниците. А най-впечатляващи за първокласниците несъмнено бяха витрините с полярната мечка и с ягуара (животни, които са обитавали Ловешкия зоопарк).

Следващият обект от нашата екскурзия бе Троянският манастир „Успение Богородично“. С интересен и вълнуващ разказ екскурзоводът от ТА „ВИСТ“ запозна учениците с преданието за създаването на манастира, за дошлите от Атон монаси, за  чудотворната икона  „Св. Богородица Троеручица“, която носели със себе си и как след няколкото опити да си тръгнат – иконата, неизвестно как, все се връщала обратно в манастира. Екскурзоводът ни разкри и важни моменти от историята на манастира – как неколкократно в своята опасна дейност там се подвизавал и Васил Левски.

Първокласниците имаха възможността да видят иконата „Св. Богородица Троеручица“. Децата, които пожелаха, се докоснаха до нея и запалиха свещичка за здраве.

След кратка почивка групата се отправи към Националното изложение на художествените занаяти и изкуства в с. Орешак. Там наблюдавахме уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори. С нескрит ентусиазъм учениците влязоха в ролята на майстори зад дърводелския тезгях и грънчарското колело. Много забавно беше за екскурзиантите да поседнат на трикраки столчета около дървената синия. С любопитство разгледаха старинни предмети от бита на българите, за които са чели в народните приказки.

Хубавото време предразположи първокласниците  да поиграят на зелените поляни в двора на НИХЗИ – Орешак. В сувенирната палата си закупиха предмети, изработени от майстори на занаяти и картички, които занесоха вкъщи като мил спомен от първата си ученическа екскурзия.

Изморени, но доволни и щастливи, се завърнахме в родния Плевен. Малките екскурзианти нямаха търпение да споделят с родителите си своите впечатления от изпълнения с емоции и вълнения ден.

Back to top button