Отличници в състезанието „Моята Родина“

И тази учебна година учениците от нашето училище се включиха в осмото поредно издание на националното състезание „Моята Родина“. Това не е училищен изпит, а състезание – проверка на знанията и възможностите, получаване на емоция от постигнат резултат, стимул към израстване и амбициране след неуспех. Състезанието се проведе в два кръга и трети финален. Тази година бе посветено на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, 200 години от рождението на Добри Чинтулов и 150 години от рождението на Яне Сандански. Състезателните теми следваха учебното съдържание по Околен свят за 2 клас, Човекът и обществото за 3 – 4 клас и История и цивилизация за 5 – 12 клас, както и въпроси за Паисий Хилендарски, за Добри Чинтулов и за Яне Сандански.

В състезанието взеха участие наши ученици от 2 а, 2 б, 2 г, 2 д, 3 е, 4 г, 5 а, 6 а, 6 з, 7 а, 8 а клас и техните учители Красимира Найденова, Станка Ненчева, Снежка Лишкова, Ива Георгиева, Надя Тодорова, Теодора Дихонова, Илка Славова и Биляна Ангелова. Във всеки кръг на състезанието има победители, които получават медали, а останалите получват серетификат за отлично представяне, за много добро представяне и за участие, за да бъдат насърчавани.

В първи кръг златни медали получиха:

Втори клас – Павлин Владимиров Петков;

Пети клас – Цони Цонков Цонев, Моника Петьова Цачева, Ралица Петьова Цачева;

Шести клас – Преслав Йорданов Йорданов;

Сребърни медали получиха:

Втори клас – Александър Адрианов Атанасов, Ванеса Цветанова Пелова, Георги Цветанов Пелов, Даниел Димитров Тотев, Красимир Димитров Петров, Мария Самуилова Арсова, Нели Ивайлова Петкова, Самуил Христов Недялков, Стефан Стефанов Марков, Теодора Петрова Василева, Йоан Ивайлов Генов, Доротея Миткова Маринчева, Александър Александров Новески, Рая Миленова Манчева, София Христова Четрокова, Теодор Димитров Радоловски, Никол Николаева Добрева, Мартин Ангелов Георгиев;

Осми клас – Михаела Миткова Стоянова;

Бронзови медали получиха:

Втори клас – Виктор Бисеров Арабаджиев, Даная Димитрова Петрова, Денислав Иванов Кръстев, Елиза Викторова Скравенска, Павел Пламенов Вълков, Хана Християнова Копчева, Цветомила Илиева Илиева, Георги Петров Тодоров, Ивайла Венелинова Марковска, Илкер Наилов Наилов, Теодора Георгиева Георгиева, Анна Искренова Петкова, Гергана Валентинова Кацарска, Валентин Валентинов Кацарски, Евгени Каменов Лазаров, Катерина Крумова Василева;

Седми клас – Теодор Кирилов Цветанов;

Отлично се представиха:

Втори клас – Александер Нолтинг, Никол Цветанова Атанасова, Ния Петрова Мандолска, Илесия Людмилова Стойкова, Кристиян Евгениев Ковачев, Лора Петева Шишкова, Томас Томаш Тонов, Анна-Мария Василева Пачева, Борислава Ивайлова Стефанова, Даяна Милкова Георгиева, Ванеса Габриел Димитрова;

Пети клас – Гергана Валентинова Христова, Магдалена Емилиянова Богданова;

Шести клас –  Иво Ивов Радев, Борис Светлин Йорданов, Цветослав Цветославов Резашки, Момчил Ивайлов Белинов;

Много добре се представиха:

Трети клас – Калина Иванова Терзиева;

Сертификати за участие получиха:

Втори клас – Адриана Николаева Йорданова, Мартин Евгениев Ковачев, Румен Теодосиев Тошев;

Четвърти клас – Бойко Тончев Иванов, Светослав Георгиев Георгиев;

Във втори кръг златни медали получиха:

Шести клас – Преслав Йорданов Йорданов, Никол Николаева Божинова;

Седми клас – Теодор Кирилов Цветанов;

Сребърни медали получиха:

Втори клас – Павел Пламенов Вълков, Мария Самуилова Арсова, Нели Ивайлова Петкова, Самуил Христов Недялков, Ванеса Цветанова Пелова, Георги Цветанов Пелов, Рая Миленова Манчева;

Трети клас – Милица Росенова Николова;

Пети клас – Цони Цонков Цонев;

Бронзови медали получиха:

Втори клас – Ивон Ивова Върбанова, Теодора Петрова Василева, Даная Димитрова Петрова, Витали Бранимиров Манолов, Александър Александров Новески, Евгени Каменов Лазаров;

Трети клас – Калина Иванова Терзиева, Ивайло Илиянов Христов;

Осми клас – Михаела Миткова Стоянова;

Отлично се представиха:

Втори клас – Цветомила Илиева Илиева, Александър Адриянов Атанасов, Елиза Викторова Скравенска, Хана Християнова Копчева, Виктор Биисеров Арабаджиев, Лъчезар Георгиев Георгиев, Анна Искренова Петкова, Антонио Иво Йотов, Никол Николаева Добрева, София Христова Четрокова, Александър Николаев Вергилов, Борислава Ивайлова Стефанова, Павла Стефанова Бурджева, Катерина Крумова Василева, Гергана Валентинова Кацарска, Валентин Валентинов Кацарски, Теодор Димитров Радоловски, Анна-Мария Василева Пачева, Даяна Иванова Георгиева, Доротея Миткова Маринчева, Йоан Ивайлов Генов, Павлин Владимиров Петков, Петър Валериев Петков, Теодора Георгиева Георгиева, Теодора Илиева Кирова, Илесия Людмилова Стойкова, Стефан Пламенов Стефанов, Марио Иванов Христов;

Много добре се представиха:

Втори клас – Ивайла Венелинова Марковска, Георги Петров Тодоров, Никол Цветанова Атанасова, Лора Петева Шишкова, Деа Росенова Янчев;

Трети клас – Марая Пламенова Игнатова;

Сертификат за участие получиха:

Втори клас – Илкер Наилов Наилов, Адриана Николаева Йорданова, Мартин Евгениев Ковачев, Томас Томаш Тонов, Кристиян Евгениев Ковачев;

Победителите във финалния кръг пък бяха определени по сбора от точки от двата предварителни кръга и утроените точки от финалния кръг.

Представяме Ви резултатите на младите родолюбци от финалния кръг:

 

Име на ученика клас медали
1 Нели Ивайлова Петкова 2 б златен медал
2 Самуил Христов Недялков 2 б златен медал
3 Павлин Владимиров Петков 2 а златен медал
4 Мария Самуилова Арсова 2 б златен медал
5 Теодора Петрова Василева 2 б златен медал
6 Ванеса Цветанова Пелова 2 б златен медал
7 Павел Пламенов Вълков 2 б златен медал
8 София Христова Четрокова 2 г златен медал
9 Александър Адриянов Атанасов 2 б сребърен медал
10 Александър Александров Новески 2 г сребърен медал
11 Рая Миленова Манчева 2 г сребърен медал
12 Никол Николаева Добрева 2 г сребърен медал
13 Йоан Ивайлов Генов 2 а бронзов медал
14 Цветомила Илиева Илиева 2 б бронзов медал
15 Георги Цветанов Пелов 2 б бронзов медал
16 Теодор Димитров Радоловски 2 г бронзов медал
17 Елиза Викторова Скравенска 2 б бронзов медал
18 Даная Димитрова Петрова 2 б бронзов медал
19 Анна Искренова Петкова 2 г бронзов медал
20 Доротея Миткова Маринчева 2 а бронзов медал
21 Евгени Каменов Лазаров 2 г бронзов медал
22 Красимир Димитров Петров 2 б бронзов медал
23 Даниел Димитров Тотев 2 б бронзов медал
24 Виктор Бисеров Арабаджиев 2 б отлично представяне
25 Катерина Крумова Василева 2 г отлично представяне
26 Илесия Людмилова Стойкова 2 д отлично представяне
27 Борислава Ивайлова Стефанова 2 г отлично представяне
28 Георги Петров Тодоров 2 д отлично представяне
29 Даяна Милкова Георгиева 2 г отлично представяне
30 Никол Цветанова Атанасова 2 д отлично представяне
31 Анна-Мария Василева Пачева 2 г отлично представяне
32 Илкер Наилов Наилов 2 а отлично представяне
33 Александер Нолтинг Костов 2 б отлично представяне
34 Витали Бранимиров Манолов 2 д отлично представяне
35 Александър Николаев Вергилов 2 г отлично представяне
36 Ивон Ивова Върбанова 2 б отлично представяне
37 Ванеса Габриел Димитрова 2 г отлично представяне
38 Лора Петева Шишкова 2 д отлично представяне
39 Теодора Илиева Кирова 2 д отлично представяне
40 Петър Валериев Петров 2 а отлично представяне
41 Лъчезар Георгиев Георгиев 2 г отлично представяне
42 Антонио Иво Йотов 2 г отлично представяне
43 Томас Томаш Тонов 2 д отлично представяне
44 Калина Иванова Терзиева 3 е златен медал
45 Милица Росенова Николова 3 е отлично представяне
46 Ивайло Илианов Христов 3 е отлично представяне
47 Марая Пламенова Игнатова 3 е отлично представяне
48 Цони Цонков Цонев 5 а златен медал
49 Преслав Йорданов Йорданов 6 а златен медал
50 Никол Николаева Божинова 6 з сребърен медал
51 Теодор Кирилов Цветанов 7 а сребърен медал
52 Михаела Миткова Стоянова 8 а златен медал

 

Имената на носителите на златни медали от училищните кръгове през тази учебна година бяха публикувани в печатното издание на състезанието.

Постигнатите резултати са благодарение на положения труд от учениците и отличната подготовка, дадена от учителите по предметите Околен свят във втори клас, Човекът и обществото в трети и четвърти клас и по История и цивилизация в пети, шести, седми и осми клас.

Честито на участниците!

Предстоят нови състезания, очакват ни нови кръгове и възможности за изява, в които желаещите могат да се доказват. А ние, техните учители, им пожелаваме целеустременост към нови успехи!

Back to top button