Откриване на учебната: 1999-2000 година

Откриване на учебната – 15.09.1999 год. в СОУ „Иван Вазов“

Back to top button