Откриване на учебната: 1997-1998 година

Откриване на учебната – 15.09.1997 год. в СОУ „Иван Вазов“

Back to top button