Откриване на учебната: 1996-1997 година

Откриване на учебната – 16.09.1995 год. в СОУ „Иван Вазов“

Back to top button