Откриване на учебната: 1995-1996 година

Откриване на учебната – 15.09.1995 год. в СОУ „Иван Вазов“

Back to top button