Обучението по предприемачество

За обучението по предприемачество и пътя към доброто

Обучението по  програмите на „Джуниър Ачийвмънт” осигурява  знания, умения и навици, които  подпомагат малките  ученици да се внедрят по-добре в реалния живот днес, да вземат решения, да развива своето творчество и изобретателност при решаване на проблеми.

Обучението по предприемачествоУчениците от 2д с класен ръководител Милена Вълова вече са млади джуниъри и инициираха първите си идеи по програмата. Сформираха екипи и станаха производители на коледни картички, рекламни лица  на производството си, бизнес консултанти за определяне  на цената, продавачи. Решиха със спечеленото да подпомогнат деца в неравностойно положение – това не само разтвори сърцата им, но провокира креативност, творческо мислене и положително отношение към парите – какво ценно може да се закупи с тях. Произвеждаха прекрасни картички със сръчните си ръце. Получиха се красиви цветни приказки, може би защото всички искаха да успеят, работеха в екип и си помагаха. Изчислиха цената на вложените материали и труд, обсъдиха как ще  представят изделието, как  ще го продават.
Как се чувстваха, след като започна предлагането на продукта? Те трябваше да представят своето производство на необикновен пазар за благотворителност. И ето, че се случи първата продажба, която толкова много мотивира учениците от 2д клас и ги накара да повярват в своята идея. Пръв си купи картичка директорът на училището Димитър Митев, който се заинтересува от инициативата  и след непринуден разговор похвали уменията на децата. Посещението много ги впечатли и окуражи. Всеки ден продаваха различни ученици, съветвани от четвъртокласници, които също работят по програмата.
Семействата на джуниърите, много деца и учители повярваха на предприемчивите второкласници. Налагаше се да се изработват постоянно нови и все по-красиви картички, като децата усъвършенстваха неусетно уменията си за изработката им. Събра се достатъчна сума, за да се купят красиви луксозни енциклопедии и детски приказни съкровищници – подарък за  децата от Центъра от семеен тип за деца, лишени от родителски грижи, които те поканиха да им гостуват в нашето училище.
Дойде този миг – 21 декември. Второкласниците  посрещнаха с интерес новите си приятели. Те притеснено се оглеждаха, но когато нашите ученици ги прегърнаха и поканиха в  класната стая,  усетиха добрите им намерения.  Седнаха заедно на чиновете.  Гостите изненадаха второкласниците с програма от детски  зимни стихове и песни. С много гордост нашите второкласници показаха модерното ни европейско училище. Посетиха и кабинета на директора. С любов момичетата и момчетата от 2д клас поднесоха приготвените семейни подаръци и лакомства и всичко това трогна малките гости и техните учители. Истински ценен се оказа последният жест на домакините. Всяко дете имаше своя любима играчка, без която вечер не заспива. Сега те трябваше да се разделят с нея и по този начин засвидетелстваха уважението си към  своите нови приятели, чиито очички блестяха от радост, когато я получаваха.  Второкласниците написаха и първите си писма до тях. Нали вече имат какво да си споделят? Според Захари Емилов от 2д клас, „този проект да печелиш честни пари и да протегнеш ръка за помощ, е най-приятното нещо.” Той разказа и за по-натъшни инициативи, свързани с програмата и с новите им приятели от Защитеното жилище. Сподели, че една част от събраните средства ще използват за материали, свързани с бъдещо детско производство, а друга част ще дарят, за да разберат новите им приятели, че не са сами на този свят.
Целият този процес на детско производство на продукт, представяне на пазара,  продажбата му и реалното печелене на пари учи на предпремачество и показва как идеите се превръщат в действия. Заедно с това не бива да се забравят и моралните ценности като взаимопомощ, съпричастност, благородство, изразяващи се в благотворителност към деца в неравностойно положение.

Back to top button