Обучение в Боженци

На 11 и 12 ноември 2017 год., по инициатива на СМБ Секция „Плевен – Център“ и Директора на СУ „Иван Вазов“- гр.Плевен, със сътрудничеството на KEISIEM, която осигури обучителя Яна Георгиева, беше проведено обучение на тема: „Превенция на агресивното поведение. Техники за разрешаване на конструктивни проблеми.“

Темата агресия е изключително актуална за българското училище днес, защото непрекъснато учителят трябва да разрешава конфликти в и извън класната стая.

Превенцията на агресивното поведение и техниките за разрешаване на проблемите бяха посрещнати от колегите с желание активно да участват и да бъдат полезни.

Яна Георгиева – психолог в Института по психология на МВР, компетентно поднесе информацията, като даде възможност на присъстващите учители да действат по групи и върху различни казуси и сами да стигнат до разрешаването на отделните проблеми.

Оказа се, че всички работиха с интерес, внимание, екипно и самата психоложка, когато изслушваше решенията на групите, нямаше забележки и потвърждаваше правилните решения.

След приключване на обучението, колегите продължиха оживено да коментират ситуациите и да правят изводи за своята работа в последствие.

Включиха се Директорът и 45 учители от СУ „Иван Вазов“ от всички методически обединения. Всички бяха много доволни от  участието си и от това, което научиха.

Оказа се, че датите 11 и 12 ноември са знакови, защото са едни от най-мощните енергийни дни от годината, така че усмивките не слизаха от лицата на всички, и както казва Диана Йончева – „Усмивките пораждат усмивки.“

Това първо излизане на учителския колектив от СУ „Иван Вазов“ в извънучилищна среда се отрази изключително добре на колегите, които имаха възможност да общуват помежду си, да съпреживяват работа, веселба.

И в деня на Свети Мина – закрилник на семейството, като едно голямо семейство, вечерта с много настроение посрещнахме  рождения ден на Маргарита Стефанова. С много веселие, танци, шеги и закачки премина празничната вечеря.

Разходката до Етнографския резерват „Боженци“ беше още един подарък, който си направихме.

Последните дни на есента, с красотата на природата, старите български къщи, малките уютни кафенета, навяваха носталгия по миналото и сякаш ни потапяха в един патриархален свят, останал в историята.

На следващия ден потеглихме за Плевен, но отново си доставихме приятно преживяване в механа „Фенерите“, където опитахме вкусни български ястия.

Можем да цитираме думите на Галина Димитрова, която обобщи, че нашето обучение и преживяване са преминали под логото „Усмивка“.

Пожелаваме си още много такива изнесени обучения, които да бъдат съпътствани от усмивки, добронамереност и добро настроение.

Специална благодарност на организаторите Димитър Митев, Диана Йончева, Йончо Йончев и Цветослава Горанова.

главен учител Снежанка Лишкова

Back to top button