Нова зала за любителите на тениса

Под ръководството на учителя по физическа култура и спорт Станимир Кирилов и със съдействието на учителите по изобразително изкуство Росица Симова и Клаудия Черакчиева в бившата закусвалня на приземния етаж отвори врати зала за тенис на маса.

Трите маси за игра създават условия за спорт на любителите на тениса, а рисунките на спортна тематика допринасят за уюта и настроението на пребиваващите в залата.

tenis2
Back to top button