Нов успешен скок с „Европейско кенгуру плюс“

На 12 юни 2021 г. се проведе математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“. Основен организатор е Сдружение „Европейско кенгуру“ в съответствие с Регламента на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

Състезанието включва 8 отделни теми за следните възрастови групи: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас и XI-XII клас.  Форматът на състезанието е 7 задачи. За всеки верен отговор на задачи с номера 1-6 се присъждат 5 точки, а задача с номер 7 се оценява с 0-10 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 40. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки. Възможните форми за участие в състезанието са две: присъствена или задочна по Интернет.

В състезанието взе участие ученик от СУ „Иван Вазов“ Плевен, Димитър Пламенов Спасов от 2 „г“ клас. Това е победителят в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, с най-висок резултат от всички второкласници в Плевенска област. Димитър се яви на състезанието индивидуално задочно, по Интернет.

За нас е гордост да обявим, че Димитър Пламенов Спасов отново защити името на училището, като успя да натрупа 33 точки и се класира на трето място, състезавайки се с ученици от цялата страна.

Ето и част от емоционалното обръщение на майката на Димитър: “ Благодарим Ви за усилията в обучението и подготовката на нашият син за постигане на такива добри резултати в математическите състезания. Постигнатите успехи са невероятен стимул за бъдещата работа и подготовка на детето.“

Пожелаваме здраве и успехи на Димитър Спасов!

Росица Димитрова, класен ръководител на 2 „г“ клас

Back to top button