Ние можем и знаем как

Представители на СОУ ”Иван Вазов” участваха в срещата на РИО на МОМН с ученици от плевенски училища, проведена на 15 декември.

Тя имаше за цел достатъчно рано да чуе мнението на учениците за промени в графика на учебното и ваканционното време през следващата учебна година. Очакваше се и да постъпят предложения на учениците във връзка с учебното съдържание, натовареността и всички други проблеми, касаещи оптимизацията на образователната система. С особен интерес бяха приети предложенията на представителите на „Иван Вазов” и оценени от всички като значими. От Регионалния инспекторат пожелаха да ги получат в писмен вид, защото са оригинални и полезни. Това е още една висока оценка за подготовката на нашите съученици и доказателство, че това е начинът и активната позиция е правилната. 

Back to top button