Нашите джуниъри – сред най-добрите в страната

На 14 ноември 2011 година в аулата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе Национална конференция „ Въвеждане на обучението по предприемачество в начален етап на училищното образование”.  Конференцията беше открита от Милена Дамянова – заместник-министър на МОМН,  Саша Безуханова – председател на Управителния съвет на „Джуниър Ачийвмънт” –  България, и Милена Стоянчева – изпълнителен директор на „ Джуниър Ачийвмънт” – България.

Приветствие поднесоха  Георги Ранделов – управляващ директор на „Майкрософт” – България, и професор Божидар Ангелов –  декан на факултет „Начална и предучилищна педагогика” при Софийския университет.
Форумът беше посветен на добри модели на обучение по предприемачество – на европейските приоритети и опита на „ Джуниър Ачийвмънт” –  България след стартирането през миналата учебна година на пилотен проект на МОМН за изграждане на предприемачески умения и компетенции при най-малките ученици в българското училище. В първата част на конференцията бяха представени шест от най-значимите проекти за страната. Сред тях се нареди и работата на учениците от втори д клас на СОУ „Иван Вазов” по прилагането на иновативен технологичен модел за изграждане основите на предприемачески умения. Благотворителната инициатива на второкласниците и подадената ръка за приятелство към деца в неравностойно положение трогнаха присъстващите.  След края на презентацията за тяхната дейност, представена от класната им ръководителка Милена Вълова, всички станаха на крака и с усмивки аплодираха искреното детско приятелство.

Back to top button