Награждаване на отличените по проекта „Участвам и променям”

На 18.06.2013 г. се проведе награждаване на победителите по общинския проект „Участвам и променям“. Темата на проекта е „Толерантност – преодоляване различията между поколенията“. Много от учениците в училище „Иван Вазов“ бяха написали есета по темата, но само някои бяха избрани като победители в проекта. Всеки от наградените прочете творбата си. Всички есета бяха много добре написани и казаното в тях предизвиква размисли върху това какво е самата дума толерантност, как се държим в днешно време с нашите родители, учители, баби и дядовци.

От всяко есе научихме по нещо ново, всеки един автор се опита да ни опише един световен проблем в две листчета текст. Първото място в проекта взе Десислава Цветанова Иванова, XIз клас, която получи своята награда, второ място зае Кристина Методиева Младенова, Xа клас, а третото място получи Магдалена Христова Иванова, XIз клас. Разбира се, имаше и поощрителни награди за прекрасните творби на Никол Йорданова Червенкова от XIб и Мартина Пламенова Димитрова от XIз клас. Всеки от участниците беше награден с грамота и книга.

Ивана Митова – 9л клас

 

tolerantnost2

tolerantnost3

tolerantnost4

tolerantnost5

Back to top button