На екскурзия пред прага на лятната ваканция

Пред прага на лятната ваканция учениците от 2а и 2б клас потеглиха към град Габрово, който съхранява паметта на българското образование. Той се оказа за учениците място за получаване на знания за българските просветители, място, където могат да се пренесат в далечното минало, място, където тържествено да получат удостоверенията за завършен втори клас, място за отдих в градината на Априловската гимназия. Във възстановките на килийното и взаимното училище, където сякаш времето бе спряло, второкласниците разбраха какво е да си ученик от далечното минало и отнесоха със себе си незабравими преживявания. Напускайки музея, вазовчетата си тръгнаха с думите: „Много интересно беше!“

Кое най-силно ги впечатли? – първите буквари и аритметики, камбанката в Габровското училище, първите училищни печати, уредите от първия кабинет по физика, създаден в Априловската гимназия… Учениците се докоснаха до калема, таблата, дивита и перото. Запознаха се с правилата за поведение на учениците. Узнаха, че в ония отдавна отминали времена българите са се отнасяли с почит към „учител” и „училище”.  Интерес представляваха взаимоучителните таблици, табелките за награда и порицание на учениците, фалагата и затворът като средства за наказание и др.

 

В Националния музей на образованието второкласниците очакваха с трепет да получат своите удостоверения за преминаване в трети клас. Време бе за равносметка. Музейният работник Любка Тинчева не само толкова увлекателно направи разходка из залите с екскурзиантите, но представи с тях интересен учебен час – малък изпит, за да види на ниво ли са езиковите им знания – от най-малката езикова единица до най-голямата. Вазовчетата доказаха, че заслужават да бъдат в трети клас. Направиха си и снимки за спомен.

Един от интересните за посещение обект в красивия град бе Габровската астрономическа обсерватория и планетариум. Децата видяха в звездната зала парад на звездите. Имаше програма, която представя небето, Вселената като цяло и телата, съставляващи Слънчевата система. Децата ахнаха: „Небето прилича на истинско!“ Физикът-лектор направи демонстрация на децата с проекционен апарат „Планетариум ZKP -2“ на звездното небе, движението на небесни тела, на сезоните и на деня и нощта.

Във фоайето на обсерваторията и планетариума се разгледаха фотографски снимки, карти, материали на астрономическа и космическа тематика и децата ги снимаха. Особено внимание обърнаха на фотографиите на космонавтите. Задаваха въпроси за Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, българските космонавти – Георги Иванов и Александър Александров.

Астрономическата обсерватория отговори на интересите на учениците да наблюдават  пряко Слънцето през телескопа. Малките черни точици по Слънцето показваха силата на магнитните бури, а в този ден те бяха малко. Отвисоко се откриваше уникална панорамна гледка към Габрово.

Време е отново за друга разходка – в музея на открито АЕК „Етъра“. Второкласниците видяха работилници, дюкяни, предмети от бита. В занаятчийските работилници пред учениците бяха изработени предмети – дървени, керамични, медни… Децата си избраха някои сувенири за спомен. През целия музей екскурзиантите се любуваха на чистата рекичка и на съоръженията – тепавица, велявица, които са заменени днес с модерни електроуреди. Докато децата се разхождаха по калдъръмената уличка, се усети аромат на топъл симид. Примамени бяха от кравайчетата. Някои от учениците им се отдадоха със студен айран, а за десерт си купиха захарни петлета. Посещението в комплекса пренесе вазовчетата 160 години назад във времето.

За спомен учениците си направиха снимка в АЕК “Етъра“. Край второкласниците приятно ромолеше водата. Нека им върви по вода и в трети клас! Пред прага на лятото бъдещите третокласници добре си прекараха на екскурзията. Вижте усмивките им от галерията!

 

Back to top button