Медицински университет-Плевен стартира инициатива – виртуални срещи в помощ на кандидат-студентите

Медицински университет – Плевен се е утвърдил през своята 46-годишна история като авторитетно държавно висше медицинско училище, с доказани водещи позиции в медицинското образование в България. Известен е дефицитът на кадри в сферата на здравеопазването.

В годината на пандемията от Ковид-19 осезаемо почувствахме нуждата от добре подготвени и отдадени на призванието си здравни професионалисти. Промени настъпиха в много сфери от живота ни и начина, по който комуникираме. В тази връзка Медицински университет – Плевен стартира нова инициатива – виртуални срещи в помощ на кандидат-студентите. На тях ще представим възможностите за обучение, които предлага университетът, и начините за кандидатстване. Повече информация е качена на сайта на университета.

Back to top button