Математика без граници Есен 2014 – резултати

 

Има ли граници в математиката ?

170 ученика от СОУ „Иван Вазов” за пореден път доказаха, че езикът на математиката е достъпен за всички и взеха участие във второто издание на международното състезание „Математика без граници”, провеждащо се от есента на 2013 година. Преди започването всеки състезател даде своето обещание да спазва духа на честното състезание и да покаже най- доброто от себе си.
Педагогическа асоциация „Образование без граници“ – България и Научно-образователен център „Иновации“ – Казахстан са организаторите на
международния турнир „Математика без граници” 2014/2015 година, в което са заявили участие повече от 10000 ученика.
Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга и финално състезание в България. Eсенен кръг – от 18 – 26 октомври 2014 г., зимен кръг – от 24 януари – 1 февруари 2015 г., пролетен кръг – от 21 – 29 март 2015 г. и финал – гр. Несебър, България – 27 – 29 юни 2015 г.
Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути. Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор, и 10 – със свободен отговор. Задачите са съставени от екип от специалисти и консултанти и са съобразени с изучаваното учебно съдържание за възрастовите групи в различните страни.
Класирането за всеки кръг е отделно и се извършва по възрастови групи.
Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на сбора от двата най-добри резултата от трите дистанционни кръга и удвоения резултат от финалното състезание. Учениците с най-голям сбор от точки, получени в две от трите дистанционни състезания получават покана за участие във финалния кръг.
Есенният кръг- 2014 година се провежда в осем възрастови групни. Резултатите и класирането може да се видят на сайта на състезанието до 3.11.2014 г. Задачите от този кръг бяха доста по- сложни от миналогодишното издание на турнира, но това ни дава възможност да ставаме все по- добри. Пожелаваме успех и в следващите издания и не се съмняваме, че ще се видим на финалния кръг.

 

Математика без граници Есен 2014 – резултати
Задачи 2 клас
Задачи 3 клас
Задачи 4 клас
Задачи 5 клас
Задачи 6 клас
Задачи 7 клас
Задачи 8 клас
Задачи 9 клас
Отговори на задачите
Медалисти от СОУ „Иван Вазов“

Back to top button