Коледно математическо състезание, 15.12.2013г., задачи, отговори, резултати и класиране

Първи клас
Първи клас-отговори
Първи клас-точки
Втори клас
Трети клас
Трети клас-задача 10
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Седми клас-бланка за отговори
Седми клас-отговори 1-22 задачи
Седми клас-решения 23-24 задачи
Осми клас
Девети клас
Десети клас
Единадесети клас
Дванадесети клас
Класиране 1 клас
Класиране 2 клас
Класиране 3 клас
Класиране 4 клас
Класиране 5 клас
Класиране 6 клас
Класиране 7 клас
Класиране 8 клас
Класиране 9 клас
Класиране 10 клас
Общо класиране

Back to top button