Коледно математическо състезание – 15.12.2019г.

Покана Коледно математическо състезание

 

Задачи и отговори:

01. Първи клас
02. Втори клас
03. Трети клас
04. Четвърти клас
05. Пети клас
06. Шести клас
07. Седми клас
07. Седми клас-бланка
07. Седми клас-отговори
08. Осми клас
09. Девети клас
10. Десети клас
11-12. Единадесети и дванадесети класове

 

 

Back to top button