Коледно математическо състезание 13.12.2015 г.

П О К А Н А

Уважаеми учители и ученици,

 

каним Ви на 13.12.2015г. /неделя/ от 1000 часа на

Коледно математическо състезание

за ученици от първи до дванадесети клас,

Състезанието се провежда в цялата страна при един и същ регламент

            Учениците от I клас решават 10/десет/ задачи, които са зададени схематично /без текст/.

            Учениците от II до VI клас и отVIII до XI клас решават 9 задачи с избираем отговор и 1 задача с подробно решение.

            Учениците от VIIклас решават модифициран формат на изпита след 7 клас за езиковите паралелки.

            Учениците от XII клас решават задачи във формат матура по стандарта на МОН.

            Времето за работа за 1 и 2 клас е 90 минути, а от 3 до 12 клас е 120 минути.

            Такса за правоучастие – 8 /осем/ лева.

            Обявяване на резултатите и връчването на наградите ще започне в 1500 часа.

            Наградите са индивидуални от Iво до IIIто място.

         

Таксите и списъците на участниците по класове се внасят от 8 до 10.12.2015г. в стая № 310 – касиер от 0800до 1600 ч.

Телефони за справки: Директор СОУ“Иван Вазов“ тел.: 064/82-39-79;email: dim_mitev@mail.bg

Председател СМБ секция „Плевен-Център“: e-mail: smb_pleven_center@abv.bg

 

              

Директор                           Председател

СОУ”Иван Вазов”             на СМБ  секция ПлевенЦентър

Димитър Митев                Цветослава Горанова

 

Коледно математическо състезание 13.12.2015 г.
Задачи и отговори 1 клас
Задачи и отговори 2 клас
Задачи и отговори 3 клас
Задачи и отговори 4 клас
Задачи и отговори 5 клас
Задачи и отговори 6 клас
Задачи 7 клас
Отговори 7 клас
Задачи и отговори 8 клас
Задачи и отговори 9 клас
Задачи и отговори 10 клас
Задачи и отговори 11 клас
Задачи и отговори 12 клас
Класиране 1 клас
Класиране 2 клас
Класиране 3 клас
Класиране 4 клас
Класиране 5 клас
Класиране 6 клас
Класиране 7 клас
Класиране 9 клас
Класиране 10 клас
Класиране 11 клас
Класиране 12 клас
Общо класиране

Back to top button