Коледно математическо състезание 10.12.2016 г.

На 10 декември 2016 г. от 1000 часа ще се проведе традиционното

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

за ученици от I-ви  до XII-ти клас

Състезанието се провежда от 1993 година досега без прекъсване. Първите две години то е училищно състезание на 119 СОУ в София, след това прераства в градско, а от 1997 година се провежда и в други градове на България. Главен организатор на състезанието е Секция „Изток” към СМБ.

Коледното математическо състезание се провежда в началото на декември в 16 града на България с повече от 9000 участници и е най-масовото българско състезание.

СУ “Иван Вазов“ – Плевен и Секция „Плевен – Център“ към СМБ  Ви канят на състезание!

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

  • Учениците от І клас решават 10 задачи, зададени схематично /без текст/;
  • ІІ до ХІ клас (без VІІ) решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно решение;
  • VІІ клас решават тест и задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване за VІІ клас;
  • ХІІ  клас решават във формата на Държавния зрелостен изпит;

Място на провеждане:  СУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УСПЕШНА ПОДГОТОВКА И ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ!

 

            Времето за работа за 1 и 2 клас е 90 минути, а от 3 до 12 клас е 120 минути.

            Такса за правоучастие – 8 /осем/ лева.

            Обявяване на резултатите и връчването на наградите ще започне в 1500 часа.

            Наградите са индивидуални от Iво до IIIто място.

         

Таксите и списъците на участниците по класове се внасят от 6 до 8.12.2016г. в стая № 310 – касиер от 0800до 1600 ч.

Телефони за справки: Директор СУ“Иван Вазов“ тел.: 064/82-39-79; e–mail: dim_mitev@mail.bg

Председател СМБ секция „Плевен-Център“: e-mail: smb_pleven_center@abv.bg

              

Директор                                                    Председател

СУ ”Иван Вазов”                                      на СМБ  секция Плевен–Център

Димитър Митев                                        Цветослава Горанова

 

 

Коледно математическо състезание 10.12.2016 г. – покана

 

Задачи и отговори:

01. Първи клас

01. Първи клас-точки

02. Втори клас

03. Трети клас

04. Четвърти клас

05. Пети клас

06. Шести клас

07. Седми клас

07. Седми клас-бланка за отговори

08. Осми клас

09. Девети клас

10. Десети клас

11. Единадесети клас

12. Дванадесети клас

 

Класиране:

 

Класиране 1 клас

Класиране 2 клас

Класиране 3 клас

Класиране 4 клас

Класиране 5 клас

Класиране 6 клас

Класиране 7 клас

Класиране 8 клас

Класиране 9 клас

Класиране 10 клас

Класиране 11 клас

Класиране 12 клас

Общо класиране

Back to top button