Идеите на малките в действие

„Идеите на малките в действие“ е онлайн бизнес предизвикателство, което се провежда за втора поредна година и е насочено към провокация на идеите на най-малките ученици от 1 до 4 клас. То се реализира по проект, финансиран от General Electric и с активното участие на доброволци от компанията в София. Инициативите дават възможност учениците да приложат на практика наученото по време на работата си по предприемаческите програми, които развиват у тях не само финансова грамотност и умения за работа, а и мотивация за учене и инициативност.

Инициативите провокират критичното мислене на учениците при решаването на обществени проблеми, развиват уменията им за проектна и екипна работа, но и дават възможност за развитие на индивидуалните таланти и интереси на всеки ученик.

Още през миналата учебна година учениците от 4д клас на СОУ „Иван Вазов“ забелязаха, че когато идват и се прибират от училище, в района става огромно струпване на автомобили и хора, понякога стават и задръствания. В тази ситуация много шофьори нарушават Правилника за движение по пътищата. Забелязаха, че много автомобили спират точно пред входа на училището, върху пешеходната пътека, за да слезе бързо ученикът. Споделиха, че това е забранено, но често се случва. Започна дискусия в класа, но проблемът и неговото решение достигнаха завършен вид в началото на тази учебна година, когато получихме покана да се включим в „Идеите на малките в действие“, в които участвахме през миналата година и бяхме номинирани за нашата идея в категорията „Бизнес стратегия“.
Нашето решение:
На входа и изхода на училището има две големи кръстовища, на които има три пешеходни пътеки – една отзад и две отпред на входа. В часовете, когато са най-натоварени, двойки ученици от класа да помагат при пресичане на пешеходните пътеки, като дават сигнал със знака, който носят. Когато автомобилите спрат, децата, събрали се на тротоара, пресичат. Децата решиха да следят, когато родители карат своите деца на училище и спират автомобилите върху пешеходните пътеки, и да отправят забележка към тях, като показват знак „Забранено спирането на пешеходна пътека“. Към всеки екип работят като партньори – консултанти доброволец родител и класен ръководител.

Работихме заедно с бизнес консултант от General Electric, който ни помогна да разгърнем идеята си и да я реализираме.

Щастливи сме, че и тази наша инициатива е предпочетена и оценена като отлична от нашите партньори от „Джуниър Ачийвмънт”, за което получихме награда и грамота. Започваме прилагането на нашата стратегия в района на училището, което ще отразим в много снимки. Внимавайте шофьори !!!

Възможно е да се формулира алгоритъм на дейността след стартиране на инициативата и така да протече по-лесно и организирано. Иновацията преследва нови цели – осъществяване на обучението на базата на мисленето, самостоятелно придобиване на знания, умения и компетенции, практическо приложение на новопридобитото знание, подтик към учене през целия живот, което носи белезите на нова образователна среда с реалистични и прагматични възможности.

4d 24d 34d 44d 54d 6

Back to top button