Годишно утро във II д клас

За да покажат пред своите родители какво са усвоили през учебната година , учениците, заедно с класния ръководител г жа Николова, решиха последния учебен час на 31.05.2017г. да  премине като  Годишно утро.

То започна така:

„Измина се и таз година вече,
зад нас началото остана надалече.
И с всеки нов учебен ден,
животът ни е променен.“

Родителите слушаха с интерес стиховете, от които се разбра какво са научили второкласниците по български език.

„За да пишеш вярно под диктовка
нужно правилата да се помнят.
Главна буква, запетая… всеки охка,
думи за проверка из главата ти се гонят.“

Но освен шеговитите слова, под формата на игра, те отговаряха и на въпросите от презентацията. Откриваха съществителни и прилагателни имена, като ги съгласуваха по род и число. Показаха умения, че могат да образуват глаголи от съществителни имена. Справиха се отлично и със следващата поставена задача, която бе да прочетат откъс и открият коя е народната приказка . С лекота от разбърканите думи образуваха пословицата „Лоша рана заздравява, лоша дума не се забравя.“

Дойде ред и на математиката.

„Числата подредихме чак до 100,
със тях решавахме задачи,
единици, десетици,минус, „по“
понякога ни идваше да плачем.“

На гости им бе любимата  Пипи, която ги моли да й помогнат  да реши задачите от таблично умножение. Всички се справиха отлично. Не се забравиха и любимите им забавни задачи.

Не пропуснаха и околния свят.

„Научихме и за околния ни свят,
разбрахме за роднини и родина.
Как да постъпим при среща с непознат,
как безопасно пътя да преминем.“

Учениците изброяваха представители от живата и неживата природа. Даваха примери за природни бедствия. Изказваха правила за безопасно пресичане на уличното платно.

Родителите се убедиха, че всички учебни часове за второкласниците са ценни и интересни. Понякога са трудни, но те се разтоварват с много смях и песни в часовете по музика с госпожа Димитрина Кондова.

Най-очакваният от тях момент беше връчването на първите им ученически книжки. Пожелаха си „На добър час в трети клас и весела ваканция!“

Back to top button