Екскурзия на IIIа и IIIб клас 29.04.2015г.

Плевен – В. Търново – Плевен

29.04.2015 г.

2015.04.29 Екскурзия до В. Търново – 3А, 3Б

Back to top button