Ден на розовата фланелка

Последната сряда на месец февруари в редица училища по света се отбелязва Денят на розовата фланелка. Розовото е символ на тяхната позиция и неприемане на тормоза в училище.

Всичко започва през 2000 година като протест срещу инцидент, свързан с насилието между връстници в едно канадско училище.

Учениците от трети б клас с голямо внимание и интерес се включиха в отбелязването на този ден. Но решиха да поработят не само един ден, а цял месец – от средата на февруари до средата на месец март.

Най-напред попълниха малък въпросник за тормоза. Целта е да осмислят разликата между тормоз и агресия, да ги различават, разпознават и се борят с тях, като вземат най-подходящото решение.

След анализ на попълнените отговори стана ясно, че учениците от класа не са подложени на тормоз. Едно-две деца са били свидетели на такъв, най-вече вербален тормоз-обиди и заплахи между ученици.

Последва втори етап от дейността – решаването на конфликтите без насилие.

Децата имаха за задача да се спрат на един вид тормоз, да го обсъдят помежду си и да предложат адекватно решение. Учителката им – г-жа Ницова –  им показа и разясни т. нар. „ Кръг на избора“. Той предлага няколко възможности за разрешаване на конфликти между деца и ученици в училище и извън него. Някои от начините са да се обърнат към по-възрастен – учител, психолог, да преброят до десет, преди да приложат физическо насилие и други.

Накрая трябваше да заснемат различни ситуации по темата на филм без думи, само с жестове.

Учениците се справиха отлично, потърсиха различни възможности на приложенията в мобилните си телефони и създадоха наистина впечатляващи филми. Учителката ги видя много сплотени, единни, истински, актьори, сценаристи, режисьори, оператори.

Изводите, които всички си направиха са, че агресията и тормозът са ненужни, непродуктивни, нараняващи и си обещаха да не ги предизвикват и сега, и като големи.

 

Back to top button