Да си първокласник – то не е шега

В началото на учебната година в СУ „Иван Вазов“ стартира проект ,,Ролята и отговорността на училищната медицинска сестра за опазване здравословното състояние на първокласниците при тяхната адаптация”

Постъпването в първи клас е най-голямото предизвикателство за децата. Налага им се да свикват със съвсем нов режим, среда и задължения. Трябва да полагат усилия за усвояване на учебния материал, който за тях е непознат и труден. Тази отговорна задача се пада на учителя – професионалист, който иска да даде всичко от себе си детето да може да успее. Родителите са тези, които подпомагат и подкрепят не само своето дете, но и педагога в целия този процес.

В началото първокласниците имат oплаквания от стомашни болки, главоболие, болки в очите, гърба, бързо изморяване и др.

Според проучване на българската асоциация за изследвания на затлъстяването всеки трети първокласник е с наднормено тегло. Само 24% от тях спортуват, 54%  гледат всекидневно телевизия по 2 часа и повече. Много чести са и гръбначните изкривявания.

За преодоляване на всички тези проблеми при първокласниците, намаляване до минимум заболеваемостта и отсъствията им от учебни часове в СУ „Иван Вазов“ с помощта на медицинската сестра Цецка Вълкова учениците от 1 „Д“ клас с класен ръководител Галя Дочева ще бъдат наблюдавани как се адаптират в училище. За осъществяването на този проект Община Плевен отпусна известна парична сума, с която бяха закупени спортни уреди, занимателни пособия, ученическо бюро и детски стол, които ще бъдат използвани при нужда от първокласниците.

За тази цел ще бъде анализирано здравословното състояние на всяко дете и неговите индивидуални особености; наблюдение на хронично болните деца; постоянен контакт с класния ръководител, родители и лични лекари; работа за повишаване на здравната култура на родителите; работа с учениците на здравни теми, подходящи за тяхната възраст; осигуряване на външни лектори за здравословното хранене и режим на първокласника; беседа с децата за травмите и нараняванията, които могат да получат и нанесат на съучениците си; беседа с родителите на тема: ,,Здравословното хранене и джобните парички на първокласника“; дискусия за личната хигиена и хигиенните изисквания в училище и как да се предпазват от настинките през зимните месеци.

Проекта ще завърши със спортен празник на учениците от първи „Д“ клас под надслов: „Здраве за децата, щастие в семейството“.

Ръководството на училището, медицинската сестра, класният ръководител и учениците от първи „Д“ клас благодарят на Община Плевен за отделените средства в името на малките ученици.

Back to top button