Час, посветен на Деня на народните будители

Учениците от 5 а, в, г, д и 6 клас посветиха часа на класа на 29.10.2013г. на Деня на народните будители. Техен гост беше Дора Чаушева – директор на Музей “Васил Левски”- гр. Карлово. Тя проведе интересен разговор с учениците. Гостенката разказа на младите хора за интересния и пълен с емоционални моменти живот на великия българин – Васил Левски. Присъстващите бяха видимо заинтригувани и слушаха с интерес любопитните факти от житейската история на революционера. Г – жа Чаушева подари за библиотеката на училището книгата „Среща с рода на Апостола”, юбилеен вестник и рисуван портрет на Дякона. Всички ученици получиха като жест на внимание картички, на които е изобразена къщата – музей “Васил Левски”. Часът завърши с обещания за нови срещи. Изпратихме гостенката с няколко броя от училищния вестник и дребни подаръци за спомен от нашето училище.

Ивана Митова – 10 л клас

Back to top button