Час на класа, посветен на Трети март

На 05.03.2013 г. аз и съучениците ми от VIIб клас посветихме часа на класа на 3-ти март.

Бяха ни представени 3 филма и 1 презентация. Във филмите се разказваше за подготовката за Руско-турската война, военните действия по време на войната и финала й. Запознахме се и с едни от най-видните участници и ролята им във войната.

Презентацията бе подготвена от Виктория Йорданова, която се беше постарала тя да ни бъде интересна и увлекателна.

Фактът, че изучавахме това по история, допринесе за разбирането на хронологичния ход на действията. Хубавото бе, че успяхме да си припомним много от нещата, които бяхме забравили от миналата година. 

Естествено, положилите труд след представянето бяха възнаградени с одобрението на класния ръководител и бурните ни аплодисменти.

Според мен доказахме, че макар и невинаги България да е била във възход, ние трябва да се гордеем, че сме българи !

Мария Челебиева – VIIб клас

Back to top button