Бъди сървайвър в морето Информация

…Българска реч,
звук сладък, най-мил в звуковете,
ту арфа звънлива, ту меч
на майстор художник в ръцете.

Това е нашето слово българско – то  въплъщава в себе си красота и величие, завлададява умовете, докосва човешката душа. То  ни отличава от другите, прави ни горди от това, че сме българи. Пред него се прекланя Патриарха на българската  литература Иван Вазов, прекланяме се и ние.

Своята безгранична любов към словото показаха и шестокласниците от „б“ паралелка с класен ръководител госпожа Китка Съйнова, които взеха участие в програмата „Бъди сървайвър в морето Информация“, организирана и проведена в Регионална библиотека „Христо Смирненски“. Малките вазовци за пореден път разкриха своята литературна култура и умения, които изискваха работа с речници и отлично  владеене на езиковите компетентности. Г-жа Искра Цакова и г-жа Севдалина Цолевска – детски отдел на библиотеката, показаха на шестокласниците как да потърсят нужната им информация бързо и по правилня начин, но не само в книжните носители, а и в интернет пространството.

Възпитаниците на госпожа Китка Съйнова бяха разделени на четири отбора – тийм „Омоними“, чийто представител бе Павел Колев, „Пароними“ с отговорник Десислава Христова, „Антоними“, водени от Мариан Ангелов и „Синоними“ с лидер Кристияна Йотова. В началото на занятието всеки от отборите трябваше да се справи с езиков тест,  който целеше да провери доколко са усвоили българската лексикология. Представянето им беше повече от брилянтно, а единствените допуснати грешки се дължаха на огромния състазателен дух, който караше малките литератори да работят както за добър краен резултат, така и за време.

Забележително бе участието на шестокласниците и в следващата образователна игра, която въпреки своята трудност, не се превърна в пречка към успеха на нашите ученици.  На отбор „Омоними“ бе възложено да работят с морето от информация в омонимния книжен и интернет речник, като включат намерените думи в изречения. Не по-лесни бяха и задачите на тиймовете „Пароними“ и „Антоними.  В групата на„Синонимите“ огромен интерес предизвика второто упражнение, което изискваше да намерят и напишат три от най-хубавите мисли, свързани с ума, щастието и шегата. Думите на Асен Златаров „Смехът е кислород за живота“  зазвучаха наистина автентично, след като госпожа Искра Цакова прочете няколко забавни истории, породени от допускането на лексикални слабости. Така малките вазовци научиха, че лексикологията има много широки приложения извън часовете по български език – тя е застъпена и в цялата художествената литература.

Мили деца, продължавайте все така грижливо да пазите и познавате дълбините на българското слово. Със своето достойно представяне вие показахте, че сте истински сървайвъри в морето Информация! Благодарим Ви!

Виктория Йорданова, XI б

 

Back to top button