Аз чета. А ти?

Под този надслов стартира и Седмицата на четенето във втори клас. Учениците вече са грамотни и с лекота умеят да четат художествена литература. За това с помощта на класните си ръководители участваха в различни и интересни дейности.

Учениците от 2 а клас с желание и радост се включиха в инициативата.  Всеки един  започна да чете своя книга и да споделя в клас прочетеното съдържание със съучениците си.

Излъчването на най-добри четци стана с активното участие на децата. То премина в три етапа. В първия етап всички ученици рецитираха изразително стихотворение. Последва изказване на мнения и оценки за най-добре представилите се ученици.  Номинираните много добри четци се явиха на втори етап, в който второкласниците четоха приказката „Котаракът с чизми“, която за тях беше непознат текст. Последва отново оценка на децата и  внимателен подбор за най-добрите сред тях. Накрая в последния трети кръг всеки участник трябваше да разкаже вълнуващ момент от книгата, която чете и да събуди интерес за четене у своите съученици.

Във 2 б клас също се проведе оспорвано състезание в два етапа – четене с разбиране и изразително интерпретиране на непознат текст в стихотворна форма. В първия етап децата трябваше да демонстрират уменията си да прочетат, да осмислят съдържанието на българска народна приказка и след това да отговорят адекватно на въпроси към текста, които бяха тестови и въпроси, изискващи свободен отговор.

Във втория етап младите читатели от класа трябваше да прочетат стихотворение вярно и артистично. След оспорваното и вълнуващо състезание, се отличиха петима ученика.

Във втори в клас инициативата стартира на 18 октомври с Маратон по четене.Всички четоха откъси от книгата „ Ние, врабчетата“ на Йордан Радичков. С притеснение и надпревара като малките врабчета децата се стремяха да спазват изискванията за изразително четете: да не се срича, да се спазват паузите при препинателните знаци. Не забравиха, че правилният изговор е важен да се осмисли и запомни съдържанието на текста. Напомниха се важни въпроси за младите читатели: Колко време отделят за четене на художествена литература през седмицата? Как речникът може да стане по-богат и изразителен? В края на маратона, се отличиха петима ученика.

През Седмицата на децата от втори г клас се включиха с интересна инициатива. Всеки от класа трябваше да донесе любимата си детска книжка и да се представи пред класа с изразително четене. Децата много се вълнуваха, но повечето от тях успяха да овладеят притеснението си и се представиха достойно. С помощта на класния си ръководител, излъчиха шестима първенци.

На 17 октомври в час по Литература във втори   д  клас  се проведе състезание по четене.  За целта учениците  донесоха  любимата си книга. За да се определи кой чете бързо и изразително,  размениха по между си книгите.  Всеки прочете  на глас по няколко реда.Всички слушаха с голям   интерес. Стараеха се да четат  бързо и изразително. Накрая се избраха тези, които се представиха най- добре.

А за това, че Ивелин Маринов е прочел 6 книги и Валентин Йорданов – 5 книги през лятото  и са водели старателно Читателския си дневник,  получиха от класния си ръководител поздравителен адрес. Емилия Бачийска  и Георги Шопов    получиха грамоти за старателно воден Читателски дневник.

Как протече Седмицата на четенето във втори е клас. Малчуганите се надпреварваха кой по-интересна книжка да донесе в училище, за да се похвали на съучениците си с нея и какво ново, интересно и различно е прочел. Състезанието за „Отличен четец“, бе обявено и започна с много вълнение не само в час, но и в междучасията. Децата се стремяха да се представят най-добре, но и да гласуват с честност и справедливост.

Въпреки,че всеки очаква да е номиниран, както във всяко състезание има добри, по-добри и най- добри. Най-заслужилите ученици – четци от втори клас, бяха наградени с почетна грамота от г-жа Росица Анастасова, Заместник директор на училището ни.

Ето и техните имена:

Втори а клас: Бианка Чалъкова, Елена Чолакова, Карина Александрова, Катерина Вачкова, Мария Петкова.

Втори б клас: Василена Гайдарова, Виктория Ангелова, Марина Боева, Мартин Иванов, Цветина Иванова.

Втори в клас: Цветомила Атанасова, Ивелина Борисова, Весела Димитрова, Ивелина Коцева, Иван Василев.

Втори г клас: Ира Карабиберова, Яна Янева, Петър Михов, Александра Симеонова, Теодора Цонева, Виктория Ирличанова

Втори д клас: Християн Христов, Габриела Петрова, Далия Младенова, Виктория Андреева, Йоанна Иванова.

Втори е клас: Стиан Симеонов, Цветозара Симеонова, Веселин Петров, Мелинда Христова, Цветина Данчева

За  класните ръководители Даниела Китева, Евелина Ницова, Мая Тодорова, Сашка Данговска, Пепа Николова, Надя Тодорова остава благодарността за положените усилия,  вярата и надеждта, че ще пребъде Българското слово и няма да се загуби интереса към книгите и любовта към науката!

На добър час, уважаеми ученици! Четете и творете!

Back to top button