2б и 2д на път до „Малката Виена“

2б и 2д на път до „Малката Виена“

През най-цветния месец на пролетта, месец май, учениците от 2б и 2д класове пътешестваха по маршрут: гр. Плевен – с. Обнова – гр. Русе – гр. Плевен.

Екскурзията започна в предвидения срок, а малките туристи бяха заредени с много настроение и приятни очаквания. Първата ни спирка беше в с.Обнова. Посетихме мелничен комплекс „Дечков“ 60. Запознахме се практически с превръщането на житеното зрънце в брашно и хляб. Топло бяхме посрещнати от любезните домакини – сем. Дечкови. Проследихме дългия и труден път на житото от огромните силози до пакетирането му и транспортирането му. Учениците силно се впечатлиха от командната зала с компютърна система за управление на цялата мелница. Екскурзиантите се справиха със задачата да разграничат брашното от триците и да определят кое от двете е храна за животни. За награда стопаните ни почерпиха с вкусни питки, направени от смляното брашно и опечени във фурна „Дечков“ 60.

Обогатени с нови знания, потеглихме към гр. Русе.  Пътят ни премина край моста над река Янтра при гр. Бяла, построен от майстор Колю Фичето. Екскурзоводът на групата разказа интересната история за построяването на моста, за съчетанието между архитектура и скулптура.  Наблюдавахме и природата на Дунавската равнина, обработените полета и изкласилите житни ниви.

В 11:30 часа пристигнахме в гр.Русе, най-големият български град по поречието на река Дунав, разположен на североизточната граница на страната с Румъния. Посетихме Екомузей „Аквариум”, в който са представени сцени и истории от съвместния живот на растения, животни и хора. Той е единствен по рода си в България поради аквариума с дунавски риби на подземния етаж. Уникални са и експонатите на последния етаж, който е пълен с различни стари предмети – първата карта на България, ретро фотоапарат, макет на първата железопътна линия в България Русе-Варна и други.  Най-голямо оживление и вълнение настана в залата с макета на космат мамут в реални размери, а също и специалното укритие за набюдение на животни.

Последва разходка в центъра на града с наблюдение на старинните сгради. Русе често е наричан в България „Малката Виена“ заради многобройните сгради-паметници на културата. Разходката в крайречната градина с наблюдение на река Дунав, която ни свързва с пристанищата на десетте дунавски страни, бе вълнуваща и интересна.

Групата потегли от „Градът на свободния дух“ преизпълнена с впечатления и нетърпелива да ги сподели.

Още новини