140 години от гибелта на Васил Левски

На 19.02.2013 г. в зала „Европа” на нашето училище учениците от Vа, Vб, Vв и Vг клас отбелязаха 140-годишнината от гибелта на Васил Левски. Организатор на проявата е преподавателят по история Илка Славова.
Програмата започна с цитат на Левски – „ Всичко, което сторих, сторих го за Отечеството си! ”. В обяснението на цитата г-жа Славова използва думата „патриот” и попита публиката от петите класове дали знаят значението й. Имаше такива, които не я бяха и чували, но, разбира се, болшинството бе наясно със смисъла й.
Г-жа Илка Славова представи 10 петокласници – Ирен, Николай, Павла, Камелия, Александра, Вероника, Ана, Деница, Веселин и Петър, които щяха да обогатят общите ни познания за Дякона. 

Първоначално научихме биографични данни за него, подредени в хронологичен ред, последвани от разказ за битката в Балкана, когато Левски е бил част от четата на Панайот Хитов. Запознахме се с факти за детството, родния град и обучението му. Разбрахме за църковния му живот и подробности за неговия характер. Чухме спомен на сестра му Яна за него. Описан бе и външният му вид и отново бяха подчертани някои черти на характера му, като се акцентираше върху певческите му способности. Научихме и за революционната дейност на Дякона, последвана от стихотворение за обесването му.
Г-жа Славова ни запозна и с факти от живота на Апостола, които досега не са ни били известни. Най-интересно ни беше това, че именно Левски бе въвел физическото възпитание и пеенето, като част от обучението на учениците си.
Към края на програмата Петър и Веселин от Vа клас ни представиха презентация, изготвена от тях, по темата.
Според мен петокласниците направиха всичко това от искрен интерес към живота на този велик българин. Надявам се да продължи традицията да си спомняме за него, да продължим да почитаме паметта му и да знаем, че една от причините да сме горди с факта, че сме българи, е именно Левски.

 

Мария Челебиева – 7б клас
Мерилин Писина – 7а клас

v levski 2 3v levski 2 2

Back to top button