1 ноември Ден на народните будители

Цветя за Вас, Будители народни,
прекланям се пред Вас на този ден.
Защото с мисли благородни
всеки миг е озарен.
От плодовете на вашето призвание
нашия език до днес е жив.
Благодарение на вашето старание
светът е толкова красив.
Културата ни оцеля през вековете
и заслугата отново е за Вас.
Ето затова поднасям цвете,
защото мислено сте с нас.

Във връзка с един от най-българските празници Деня на народните будители на 27.10.2022г. се проведе съвместно мероприятие на учениците от II „б“ и  IV„б“ класове с класни ръководители Маргарита Нейкова и Евелина Ницова. Мероприятието се състоя в класната стая на II „б“ клас, но започна седмица преди това с презентации, посветени на Будителите, заучаване на стихове и песни, посветени на празника.

В предварително уговорения ден за честване четвъртокласниците се подготвиха с проекти и портрети на народни будители и се отправиха към класната стая на второкласниците. Там бяха посрещнати с песен-символ на празника и всички заедно запяха. Тържествената атмосфера завладя всички и в продължение на два часа ученици и учители с вълнение участваха в предварително подготвените дейности.

Празникът започна с програма  – рецитиране на стихотворения и изпълнения на песни от децата и от двата класа.

Госпожа Нейкова представи стари печатни издания на Паисиевата история, Рибния буквар, Сборник български народни песни, Записките на Захари Стоянов, които предизвикаха голям интерес и учениците с трепет и внимание разгърнаха страниците на тези произведения.

След това четвъртокласниците представиха пред по-малките си приятели  проекти за будителите – постери, обемни конструкции, медальони с изображения и интересна информация, подготвени предварително с много въображение, усърдие и старание.

Настъпи време за интересна интерактивна дейност, за изпълнението на която учениците излизаха на дъската по двойки (второкласник и четвъртокласник) и в платформата Wordwall свързваха портрет на будител със съответната информация за него. Двойките показаха умение, знания и взаимно си помагаха.

Дойде време за друга игра по двойки „Разпознай тази личност“ . Учениците от всяка участваща група получиха  информация за будител, а те трябваше да  назовават неговото име.

Настъпи и време децата да изработят  книгоразделители – перо от картон с името на будителя, който най-много е впечатлил съответния ученик. И тук работата протече в дух на приятелство и взаимопомощ.

В края на празничния ден Работа в екип всички си изработиха и картичка за празника. В нея беше интегриран работен лист, в който учениците  допълваха липсващата информация за будителите.

Тържественият ден завърши с подаръци, посветени на празника и обща снимка за спомен.

Класните ръководители благодарят на родителите и учениците от двата класа за креативността, въображението и старанието.

Така се пази и предава народността!

Маргарита Нейкова
Евелина Ницова

Back to top button