„Животът ни на сцена“

Учениците от 5-7 клас организирано посетихме спектакъла „Стая 304”. Режисьорът е проф. Боньо Лунгов, а в ролите видяхме актьорите Красимира Кузманова, Олга Траянова, Георги Ангелов, Мариета Калъпова, Генадий Николов, Нина Илиева, Сергей Константинов, Адриан Филипов, Александър Димитров, Ива Николова, Надя Новоселска, Елица Анева и Мариян Стефанов. Представлението ни бе предствено с много впечатляваща мултимедия и ефекти. Сюжетът се върти около проблемите в училище и в образованието изобщо. Главни герои се явяват новата учителка по литература Силвия Барет и учениците от класна стая 304. Както и в живота, всеки ученик беше личност, която представя различните видове хора и характери на новото поколение. Новата преподавателка използваше различни методи, за да заинтригува учениците, които пък бяха убедени, че учителите са злобари, които се мислят за по-висши?! Важен персонаж се оказа и майсторът в училището, който през цялото време подкрепяше децата. Всичко това бе представено с тринадесет уникални песни. Станахме свидетели и на комедийни ситуации, които ни забавляваха, и на драма, която ни караше да се замислим. От спектакъла научих много и същевременно се разтоварих. И всичко това представено толкова близко до нашето ученическо ежедневие. Всеотдайността на актьорите ни постави в позната обстановка, която никак не беше скучна. Сигурен съм, че ако всеки от нас вникне в съдържанието, ще намери някъде себе си. Интересен факт беше, че всички следяха мюзикъла и сякаш се почувстваха част от него. Беше много по-различно от шумната обстановка, която съм свикнал да виждам при такива организирани посещения. Имаше поуки както за учениците, така и за учителите. Мис Барет показа, че учителите трябва да се опитват да разбират учениците, а не да им налагат собственото си мнение. Всички искаме такива учители. 
Лично аз смятам, че мюзикълът беше забавен и поучителен, а от това, което коментирахме след представлението, разбрах, че и съучениците ми също мислят така.
Николай Ангелов

Back to top button